u bent hier  » Belgie

Mijn geboortedorp

Mijn geboortedorp Hechtel in Noord Limburg in België ontstond na de laatste ijstijd, 12.000 jaar geleden toen felle noordenwinden zand naar onze Kempen joegen. Echte landduinen ontstonden en doordat de wind vrij spel had verschoven deze duinen zich. Toen ons klimaat warmer werd ontstond er spontaan bos. De mens die ruimte nodig had voor akkers en huizen kapte deze bossen waardoor het zand weer bloot lag. Om zich te beschermen tegen dit oprukkend zand, dat zelfs de huizen binnendrong, besloot men later opnieuw bomen aan te planten. brand500.jpgHet beplanten van de duinen met naaldbomen had nog een tweede voordeel: de bewoners hadden hierdoor volop brandhout (vandaar de naam In den Brand). Ook plantte men in de periode 1850-1900 zogenaamde 'stoven'. Dit zijn loofbomen die op de grond geknot werden om de stammetjes te gebruiken voor allerlei 'geriefhout'. Door deze stelselmatige kapping kregen ze een zeer aparte vorm en zijn ondertussen een deel van ons Onroerend Erfgoed geworden. (website van het dorp)