u bent hier  » Filmpjes » Asperges telen

Asperge wordt niet ieder jaar gezaaid of geplant.
Je kunt zelf zaaien of je kunt planten kopen bij een vermeerderingsbedrijf.
Kopen scheelt een jaar in de productie vergeleken bij zelf zaaien.
Gekochte planten zijn altijd mooi groot en gezond en het zijn altijd Hybride rassen die beter produceren.

De F 1 rassen zijn zuiver mannelijk en steken geen energie in vruchtzetting.


aspergehaatjeEen aspergebed gaat bij goede verzorging 10 - 12 jaar mee.
Dan moet er wel een nieuw bed aangelegd zijn om asperges te blijven steken.
De planten worden geplant in een geul van 25 cm onder het maaiveld.
Het best doet men er eerst verteerde stalmest in die wordt afgedekt met grond zodat de wortels niet in aanraking komen met de mest.

Tegenwoordig gaan er 4 planten op een strekkende meter en de afstand tussen de rijen rijen is 170 cm.
Bekijkt men de plant goed dan ziet men een lange en een korte kant.
De planten worden met de lange kant in het verlengde van de rij gelegd en groeien tegen elkaar en maken de rij vol.
Na het planten doet men er 7 cm grond op en laat ze het eerste jaar maar groeien.
Door te schoffelen gaat de plantgeul vanzelf dicht en is aan het eind van het seizoen gelijk met de omliggende grond.
Ze worden bemest met kalk en mengmest 12-10-18 alle jaren in april en na de oogst.

Het 2e jaar wordt begin april al een rug opgebracht van 35 cm hoog en mag/moet er van iedere plant 2 asperges worden gestoken.
In december wordt het loof 10 cm onder de grond afgestoken en afgevoerd of verbrand.
Dit is nodig om insecten die in het loofeind overwinteren te verwijderen.
In het voorjaar weer dezelfde procedure.
Het 3e jaar mag gestoken worden tot 1 juni en het 4e jaar tot 21 juni dus de langste dag.
 
Steeds maakt men het bed gelijk in maart, bemesten en begin april het bed opzetten.
Elk jaar na de oogst opnieuw bemesten.
Eerder stoppen met steken dan 21 juni is nadelig voor de plant volgens de plantenkweker.
Asperges zijn gemakkelijk te telen als men bovenstaande regeltjes in acht neemt maar zijn wel afhankelijk van warmte.
Je kan de bedden na het opzetten afdekken met dik zwart folie tegen kou en om de warmte vast te houden.
Voordeel hiervan is geen verkleurende aspergekoppen en nadeel de mierennesten onder de folie.
 
De planttijd is begin april.
Oude soorten zijn o.a. Roem van Brunswijk - Argenteuil en Limbras.
Bij moderne mannelijke F 1 planten zit altijd lim in de naam zoals Thielim - Gijnlim - Franklim en Horlim.asperge-bed.jpg