u bent hier  » Oss » Het gemeentehuis

Het Osse gemeentehuis door de eeuwen heen

(©) Kliknieuws 13 jan 2008 - Het gemeentehuis van Oss wordt momenteel verbouwd. Maar het is nog niet zo heel lang op de huidige locatie gevestigd. Hiervoor zaten het bestuur en de meeste medewerkers in Villa Constance, de voorname fabrikantenvilla. En daarvoor stond het raadhuis op de Heuvel en was het gecombineerd met een boterwaag.

gemeentehuis-oss-1.jpgIn vroeger tijden vergaderden de schepenen, het bestuur van Oss, meestal in een herberg. Maar in 1700 kwam er een 'reglement op de gemeentezaken' en moest een en ander wat officiëler geregeld worden. Er werd een zogenaamde raadkamer ingericht in de protestantse kerk, waar ook de archief- en vergaderstukken werden opgeslagen. Voor die tijd bewaarde een bestuurslid de stukken gewoon thuis.Er ontstond langzamerhand behoefte aan een eigen gebouw voor het bestuur van Oss en voor de paar medewerkers die er waren.

gemeentehuis-oss-2.jpgIn de achttiende eeuw floreerde in Oss de handel in boter. Het ging zelfs zo goed, dat het gemeentebestuur aan de nationale regering toestemming vroeg om een boterwaag te mogen oprichten. In 1768 kreeg de gemeente een vergunning en binnen het jaar stond er een fraai gebouw op de Heuvel. Alle boter uit de omgeving moest in Oss gewogen en verhandeld worden. Wie zich daar niet aan hield, kreeg een boete. Het gebouw kostte ongeveer 4200 gulden en had twee verdiepingen. Het was een vrij massief bouwwerk, symmetrisch opgebouwd, met aan de voorzijde een mooie trap met bordes. Het gemeentebestuur was gevestigd in twee kamers op de bovenverdieping. Op de benedenverdieping was niet alleen de boterwaag, maar ook een politiepost met cel.

gemeentehuis-oss-3.jpgDe gemeente Oss groeide snel en na de Eerste Wereldoorlog werden plannen gemaakt voor een groter, monumentaal gemeentehuis. Het was de bedoeling dat er op de Heuvel een voornaam pand verrees dat paste bij deze grootse plannen. Ze zijn echter nooit uitgevoerd, waarschijnlijk door de hoge kosten van het ontwerp. De gemeente trok in september 1921 in Villa Johanna. Het oude stadhuis op de Heuvel werd in dat jaar afgebroken. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd al vastgesteld dat het gemeentehuis te klein werd en dat er een ander moest komen. Diverse gemeentelijke afdelingen werden intussen elders in de stad ondergebracht. Vele plannen passeerden de revue. Intussen groeide de gemeente als kool, en daarmee ook het aantal ambtenaren.

gemeentehuis-oss-4.jpgIn 1972 werd dan toch begonnen met de bouw, door de Osse aannemer Van der Pas, en in 1974 was het nieuwe gemeentehuis gereed. Het is centraal gelegen aan de Raadhuislaan.
In een gemeentelijke brochure uit 1974, bedoeld voor intern gebruik, staan handreikingen voor de ambtenaren met betrekking tot het werken in het nieuwe stadhuis. Ook al is dit 'pas' een jaar of dertig geleden, het is duidelijk dat er veel veranderd is. Een zin als 'De cheffin van de centrale typekamer bepaalt de volgorde der te typen stukken' staat nu niet snel meer in een handleiding. Ook zijn er waarschijnlijk geen 'enige merken kleine sigaartjes' meer te koop in de koffiekamer.

Mede door de gemeentelijke herindelingen blijft Oss groeien. Het gemeentehuis is in 1992 grootschalig verbouwd, zodat vrijwel alle gemeentelijke onderdelen op één locatie gehuisvest kunnen worden. Ook momenteel wordt er weer druk verbouwd en gezien de bovenstaande geschiedenis, is het de vraag of dit de laatste keer is.

De laatste verbouwing van het gemeentehuis wordt in 2010 voltooid.

Uit het brabants dagblad van 18 jan 2010

Het enige kantoorgebouw dat het label A++ heeft gekregen en daarmee nóg beter scoort dan Oss, staat volgens beleidsmedewerker duurzaamheid Dirk-Wim in 't Hof in Bronkhorst. "Het gaat om nieuwbouw van het gemeentehuis daar", zegt hij. "Maar eigenlijk is het knapper wat Oss presteert: het meest duurzame wat hier gebeurt, is namelijk dat het oude gemeentehuis hergebruikt wordt." De score van het oude pand vóór de verbouwing was het zeer energieverslindende G-label. 

 

Opening gemeentehuis 10 september 2010

Presentatie centrumplannen