u bent hier  » Wadanog » Lagere Politiek » SP in de oppositiebankjes

Anno 26-01-2011

kiezersbedankt.jpg

Drie jaar later. Het is wel duidelijk dat de VDG anno 2014 liever met de VVD in zee gaat. Dat deze gehalveerd zijn is blijkbaar geen punt.Volkskrant 26-01-2011, pagina 5
Grootste partij vist achter het net bij onderhandelingen over college B en W

SP in bakermat Oss verbannen naar de oppositiebankjes

PETER DE GRAAF
OSS

Het zal even wennen zijn voor de SP in Oss, de bakermat van de partij en woonplaats van de familie Marijnissen. De SP zit niet meer op het pluche en moet terug naar de oppositiebankjes. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november - nodig omdat de gemeente is gefuseerd met Lith - kwamen de socialisten weliswaar met 9 zetels als grootste partij uit de bus, maar wel met een verlies van 2 zetels.

SP-voorman Jules Iding, twaalf jaar wethouder in de Brabantse industriestad, mocht het voortouw nemen en dacht de coalitie met VDG (Voor De Gemeenschap) en PvdA rustig te kunnen voortzetten. Maar hij werd verrast door de opstelling van VDG. Deze lokale middenpartij (8 zetels) wilde dat ook de grote winnaar van de verkiezingen, de VVD, in het bestuurscollege zou worden opgenomen. De liberalen hadden hun zeteltal bij de raadsverkiezingen verdubbeld van 3 naar 6.

Volgens VDG-leider Jan van Loon laat de verkiezingsuitslag een duidelijke verschuiving naar rechts zien; behalve de VVD won ook D66 fors. 'Wij als middenpartij vinden dat je die verkiezingsuitslag moet vertalen in de nieuwe coalitie', zei hij vorige maand.

Iding zag en ziet niets in samenwerking met de VVD. Drie weken na de verkiezingen leverde hij zijn informatie-opdracht in. Van Loon nam het stokje over en ging op zoek naar een coalitie met VVD, PvdA en CDA. Zo werd de SP buitenspel gezet. Critici zeggen dat Iding, een ervaren SP-politicus, zijn hand heeft overspeeld.

In een paginagrote advertentie in het lokale weekblad eind vorige maand legden de socialisten uit waarom ze absoluut niet in zee kunnen gaan met de liberalen. Ook coalitiepartner VDG werd nog even stevig aangesproken: 'De VDG moet kiezen. Voor kil rechts beleid met VVD en CDA of voor voortzetting van de huidige coalitie.'

Maar toen hadden de vier beoogde coalitiepartners elkaar al stevig vast. Vorige week presenteerden zij hun coalitieprogramma, met 10 miljoen euro aan bezuinigingen. Deze week zijn de namen van de nieuwe wethouders bekendgemaakt.

Iding is sinds 1 januari geen wethouder en locoburgemeester meer. Hij is nog maar gewoon raadslid en gaat zijn werk als landschapsarchitect en planoloog weer oppakken. Hij zat van 1996 tot 2000 en vervolgens van 2003 tot 2011 op het pluche in Oss. Enkele jaren geleden werd hij bij een lokale verkiezing nog uitgeroepen tot invloedrijkste Ossenaar. Sindsdien wordt hij ook wel 'de Boss van Oss' genoemd.

Kunnen jullie dat nog wel, oppositievoeren?

Iding: 'Haha, dat kunnen we nog heel goed. Dat zijn we echt niet verleerd. Bij de volgende raadsvergadering gaan we een motie indienen tegen de aanstelling van een onafhankelijke adviseur voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Zo'n externe adviseur is volstrekt onnodig, geldverspilling.

'We hebben een andere rol gekregen en die gaan we pakken ook. In Oss is de afgelopen acht jaar niet of nauwelijks oppositie geweest.'

De PvdA heeft gezegd dat het sociaal beleid in Oss 'fier overeind blijft'.

'Dat is dus het verschil tussen de PvdA en de SP. Ik ben niet voor het afzeiken van het college. Maar als je dit vindt, dan zit je dus liever in een rechts college dan in een linkse coalitie. De solidariteit wordt flink aangetast. De zorg voor ouderen en gehandicapten wordt afgebroken. En op cultuur wordt stevig bezuinigd. We hebben heel goede culturele instellingen, maar op cultureel gebied wordt Oss weer een dorp.

'Het meest schrijnende vind ik het afschaffen van de kerstpakketten voor de minima. Dan kun je zeggen: waar gaat dat over? Maar voor de minima is zo'n kerstpakket in de donkere dagen voor Kerst een luxe. Solidariteit zit bij de SP veel dieper dan bij de PvdA.'

Is er in uw ogen een vies spelletje gespeeld om de SP buiten het college te houden?

'Nee hoor. Ze hebben openlijk voor rechts gekozen. Dat zal Oss gaan merken. Op het gebied van cultuur en solidariteit zal er veel veranderen. En wij gaan ons daartegen verzetten.'