u bent hier  » Wadanog » Babyboomers » Aboutaleb A(OW)so

Aboutaleb zet hakken in het zand bij overleg AOW-hiaat

18-01-2008

ANBO voor 50-plussers heeft de Tweede Kamer gevraagd staatssecretaris Aboutaleb ertoe te bewegen op korte termijn met maatregelen te komen in het kader van de onvolledige AOW. Gisteren heeft de Tweede Kamer met de Staatssecretaris overlegd over de problemen rondom het AOW-hiaat. 65-plussers met een onvolledige AOW, die als gevolg daarvan onder de armoedegrens komen, kunnen aanspraak maken op aanvullende bijstand via de gemeente. Wie hiervan noodgedwongen gebruik maakt, loopt tegen allerlei problemen aan. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de regels voor de aanvullende bijstand te streng en te ingewikkeld voor 65-plussers. Enkele maatregelen om de situatie te verbeteren zijn op korte termijn te realiseren: verruiming van het toegestane verblijf in het buitenland naar 26 weken en integrale uitvoering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers door de Sociale Verzekeringsbank. Hoewel een kamerbrede meerderheid voorstander is van aanpassing van de regelgeving, zet staatssecretaris Aboutaleb de hakken in het zand. De Staatssecretaris neemt geen maatregelen, maar gaat eerst onderzoek doen. Hij zal voor de zomer met een notitie komen.

ANBO vindt dit volstrekt onvoldoende. Het AOW-hiaat is al anderhalf jaar onderwerp van gesprek. In de tussenliggende periode is niets gebeurd. Het thans aangekondigde onderzoek had veel eerder kunnen plaatsvinden. Het is nu tijd voor maatregelen.

De argumenten die de Staatssecretaris noemt om op dit moment geen actie te ondernemen vindt ANBO niet steekhoudend: ongelijke behandeling ten opzichte van 65-minners, kosten van levensonderhoud in het land van verblijf en de verantwoordelijkheid van het armoedebeleid bij de gemeenten. De argumenten van de Staatssecretaris snijden ook in de huidige systematiek geen hout.

De situatie van 65-minners ten opzichte van 65-plussers is niet vergelijkbaar; van een ongelijke behandeling is dan ook geen sprake. Kosten van levensonderhoud in het land van verblijf zijn wellicht lager, maar komen bovenop de doorlopende kosten in Nederland (huur, nutsvoorzieningen, zorgverzekering e.d.). Bovendien wordt in de gehele sociale zekerheid met de vaststelling van rechten geen rekening gehouden met kosten van levensonderhoud buiten Nederland. De overheveling van de bijstand voor 65-plussers naar de SVB heeft geen enkel materieel effect op de uitvoering van het armoedebeleid van gemeenten.

De Staatssecretaris ziet beren op de weg die een rechtstreeks gevolg zijn van de Wet werk en bijstand (WWB). ANBO stelt zich op het standpunt dat dit geen recht doet aan de bijzondere positie van ouderen met een onvolledige AOW . Invoering van een regeling, los van de WWB, is daarom noodzakelijk.

ANBO hoopt dat de Tweede Kamer de Staatssecretaris aan kan sporen om op korte termijn met maatregelen te komen.

Bron: ANBO voor 50-plussers, 18 januari 2008

Noot redactie:Van Aboutaleb moeten de  marokkanen  het dus ook niet hebben