u bent hier  » Wadanog » Babyboomers » De verdwenen miljarden

Volkskrant 16-02-2011, pagina 15

Het beste pensioenstelsel en de verdwenen miljarden

FRANK VAN ALPHEN

Bekijk de uitzending met een reactie van Frits Bosch

Frits Bosch is hard gaan staan op de tenen van de pensioenelite. De directeur van het gelijknamige adviesbureau uit Nuenen heeft zo hard gestampt dat pensioenbazen niet meer met hem willen praten. Dat schreef Bosch deze week in een open brief aan Kick van der Pol, voorzitter van de Pensioenfederatie.
De Pensioenfederatie, waarbij vrijwel alle pensioenfondsen zijn aangesloten, ergert zich mateloos aan de berekeningen die Bosch vorige week in Zembla heeft gepresenteerd. In dat tv-programma spatten de miljarden verdampt pensioengeld van het scherm. De boodschap was dat de pensioensector op drie fronten grandioos in de fout was gegaan. Ten eerste was het pensioenvermogen uitgehold door te lage premies, het terugstorten van premies en fraaie vut-regelingen.

Volgens Bosch hadden fondsen bijna 800 miljard euro meer in kas gehad als steeds de juiste premie was betaald. Een gigantisch bedrag als je bedenkt dat fondsen nu gezamenlijk een vergelijkbaar bedrag bezitten.

Ten tweede zouden pensioenfondsen bij een behoudender beleggingsbeleid 36 miljard euro meer rendement hebben geboekt. Bosch vindt dat ze te veel in aandelen hebben belegd.

Het derde verwijt is dat de vermogensbeheerders die pensioenfondsen in de arm nemen er een potje van hebben gemaakt. Doordat ze volgens Bosch minder rendement behaalden dan het ijkpunt (benchmark) liepen deelnemers bijna 150 miljard euro mis.

De rekensommen leidden direct tot heftige reacties. Zo kwam Ortec Finance met een tegenberekening. Volgens dit bureau, dat herstelplannen van fondsen doorrekent, zijn er rekenfouten gemaakt en zijn veel aannames arbitrair. Een andere periode nemen, leidt bijvoorbeeld al tot andere uitkomsten.

In zijn brief aan Van der Pol geeft Bosch toe dat hij rekenfouten heeft gemaakt. Die 800 miljard euro is inderdaad overtrokken, erkent hij. Maar, er blijft volgens hem voldoende over van zijn beschuldigingen om een hoorzitting te rechtvaardigen. In diezelfde brief schrijft Bosch dat een directeur van een groot pensioenfonds dreigt het bedrijf van Bosch te vermoorden. Wie dat soort reacties krijgt, heeft een gevoelige snaar geraakt.

Bosch zegt dat hij ook bijval krijgt van pensioendeskundigen. Het vreemde is dat deze kenners dat blijkbaar niet met open vizier willen doen.

Werknemers en gepensioneerden vragen zich af wie ze moeten geloven: pensioenuitvoerders en hun adviseurs of een kritische rekenaar? Deze cijferaar heeft zelf wel een suggestie. Laat een onafhankelijke buitenstaander, zoals De Nederlandsche Bank of het Centraal Planbureau, maar eens met een onderzoek komen.