u bent hier  » Ikke » En het toneel » tekst

DE LAATSTE RAADSVERGADERING

/RAPPORT CIRCUS/ AGENDAPUNT 11
© Ans Jager

De gemeenteraad van een kleine gemeente is in vergadering bijeen. De aanleiding voor het belangrijkste agendapunt is het rapport Circus. Samengevat concludeert het rapport dat de gemeente te weinig bestuurskracht heeft en dat de gemeentelijke dienstverlening onder de maat is. Daarbij staat de begroting onder druk. Om de gemeente zelfstandig te laten voorbestaan zijn drastische maatregelen en besluiten nodig.


Tegen de achtergrond van de gemeentelijke dienstverlening verdedigen de partijen hun standpunten en vindt de meerderheid zich in een verrassend besluit.

Rapport Circus is gebaseerd op waargebeurde verhalen, feiten en anekdotes, waarbij de schrijver niet vergeten is fictie en overdrijving toe te voegen. Inspiratiebron is de raadsvergadering van 6 maart 2008 te Lith.

Rollen

Bode
Burgemeester
Griffier
8 raadsleden:
Van den Ouden (het Oude Dorp)
Van de Kamer (het Oude Dorp)
Appel (Het kleine Dorp)
Van de Raad (Het Nieuwe Dorp)
Van de Straat (Het Nieuwe Dorp)
Van de Weg (Het Nieuwe Dorp)
Buurman (Het Dorp)
Van Beek (Het Dorp)
Mevrouw Bouwman
Heer de Groot (informatiebord)
Ambtenaar
Yvonne (werkeloos)
Burger (politieloket)
Vader (aangifte geboorte)
Burger 1 (paspoort)
Burger 2 (paspoort)
Vrouw of man (nummer van de molenaar)
Notulist
Journalist

Scene 1 Opening

(Bode komt binnen en zet/legt kaarsen en aanstekers neer voor iedere raadszetel, Burgemeester, wethouder, Griffier. Ritueel. 2 personen komen binnen met een pak papier onder de arm. Bij één zit alles nog in dichte enveloppen)

Persoon 1
Tsjonge jonge jonge, wat is het hier koud. Brr... (rilt) Ik wist dat we moesten bezuinigen, maar daar hoeven ze vanavond toch nog niet mee te beginnen.

Persoon 2
Hier moeten ze op bezuinigen. Iedere vergadering hier kost twee bomen. Krijgen ze dit erdoor, denk je? (laat papier met begroting zien)

Persoon 1
Mwa, met een beetje bomen. Nog een paar cijfertjes erbij. De commissie heeft goeie hoop.

Persoon 2
Jij zit toch niet in die commissie?

Persoon 1
Volgens mij wel.....eh.. Ik zal het thuis even nakijken.

Persoon 2
Jij hebt die enveloppen niet eens opengemaakt.

Persoon 1
Nee.

Persoon 2
Geen tijd?

Persoon 1
Nee, ik laat dat graag over aan de ambtelijke organisatie en het bestuur. We hoeven ons er niet allemaal mee te bemoeien. Ik heb er niet naar gekeken om te voorkomen dat ik in de verleiding kom er een opmerking over te maken.

Persoon 2
Inzake mogelijk preventief toezicht is de begroting wel van belang.

Persoon 1
Ik ben er niet bang voor. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand bij moest lappen.
(Bode is kaarsen aan het aansteken. Na een stuk of wat)

Persoon 1
Kan ik je helpen?

Bode
Nee… Ieder zijn vak. …….Het lijkt misschien mekkelijk…. Maar het kumt nauw.

Persoon 1
Als je denkt dat ik dat niet kan..

Bode
Gaode gullie in de kerk maar een kaars opsteken.

Persoon 1
Zou het helpen?

Bode
Misschien. Als ge vertrouwen he’t. Ge moet er wel achter staon.

Persoon 1
Achter de kaars?

Bode
Neej, achter oew idee. Godallemachtig.

Persoon 2
Is er al koffie?

Bode
Da wit-te toch.

Persoon 2
Jij koffie?

Persoon 1
Ja, ik loop wel ff mee.

Persoon 2
Kan ik koffie pakken?

Bode
Da kun de gij. Da weet k zeker.

(de 2 lopen weg. Alle kaarsen zijn aangestoken. 1 blaast stiekem een kaars uit)

Persoon 1
Deze doet het niet

Bode
Verrek…… (hij steekt de kaars weer aan en vervolgens blaast hij een voor een alle kaarsen weer uit)
T kumt nauw.

Scene 2 balie Paspoort

Burger
Ik he een paspoort nodig.

Ambtenaar
Nationaal paspoort, zakenpaspoort, dienstpaspoort, diplomatiek paspoort, noodpaspoort, vreemdelingenpaspoort, 2e paspoort ?

Burger
Eentje is genoeg.

Ambtenaar
Nationaal paspoort, noodpaspoort, vreemdelingenpaspoort…..

Burger
Is t er geen gewoon paspoort?

Ambtenaar
Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Burger
Lithenaar. Nog wel

Ambtenaar
Waar heeft u het voor nodig?

Burger
Verhuizing.

Ambtenaar
Naar het buitenland?

Burger
Naar Oss

Ambtenaar
Een nationaal paspoort. … Paspoort of een identiteitskaart? Een ID is goedkoper.

Burger
Als het een goed idee is. Wa ‘s het verschil?

Ambtenaar
Een ID is geldig in Europa. Een paspoort in alle landen van de wereld.

Burger
Geef ’s een goeie raad.

Ambtenaar
Ja, als dat zou kunnen. ..Een ID is goed. Kosten zijn 45 euro.


Burger
Zo duur?

Ambtenaar
Een goeie raad is duur.

Burger
Maor een slechte ok.

Ambtenaar
Mag ik uw oude paspoort?

Burger
Alsjeblieft. Maar ik wil hem wel terug.

Ambtenaar
Dat kan, maar dan zit er wel een gat in.

Burger
Is ie dan nog geldig?

Ambtenaar
Nee, dat niet.

Burger
Ja. Maar wat moet ik dan?

Ambtenaar
U krijgt een nieuw paspoort.

Burger
Ja, maar het is niet voor mij. Het is voor mijn dochter.
Ik ben unne Lithse. En ik blijf unne Lithse

Ambtenaar
Dan moet uw dochter zelf komen. U kunt geen paspoort voor een ander aanvragen.

Burger
Ik ga toch niet naar Oss. Zij moet wel. Ze kan hier geneens een huis krijgen.

Ambtenaar
Meneer, er staan nog meer mensen. Zeg tegen uw dochter dat ze zelf komt en laat haar 2 pasfoto’s meebrengen. Wie is er aan de beurt?

Burger
(weglopend) D’r wil toch geen man naar Oss. Geen man toch? Dan moet e unne keer
savonds in Oss zijn. Dan komde toch nooit nie meer terug. Ginne bus, nog ginne taxi. Ja, snachts om viere. Godnondetju.

Burger 2
Ik kom voor een paspoort.

Ambtenaar
Voor uzelf? Of voor uw dochter?

Burger 2
Voor mezelf.

Ambtenaar
Nationaal paspoort, zakenpaspoort, dienstpaspoort, diplomatiek paspoort, noodpaspoort, vreemdelingenpaspoort, 2e paspoort ?

Scene 3 Burgerzaken geboorteaangifte (1)

Ambtenaar
Zegt u het maar.

Vader
Ik ben vader geworden. En ik kom aangifte doen.

Ambtenaar
Van harte gefeliciteerd. Eerste kind?

Vader
Nee, tweede, Twee jongens nou.

Ambtenaar
Mooi. Alles goed gegaan?

Vader
Ja, alles gezond. Beetje korte nacht.

Ambtenaar
Ja, dat hoort erbij. Mag ik uw paspoort?

Vader
(geeft paspoorten)Van mij en van mijn vriendin.

Ambtenaar
U bent niet getrouwd?

Vader
Nee, mijn vriendin ook niet. Maar ik heb een briefje bij me dat ik de vader ben. (geeft briefje)

Ambtenaar
(leest) hierbij verklaar ik Loes de Man, geboortedatum, van beroep onderwijzeres, dat Klaas van Lith, geboortedatum, van beroep timmerman, de vader is van onze tweede zoon geboren .. datum.. te Lith. Ja, daar hebben we tegenwoordig een speciaal formulier voor. (zoekt/pakt formulier) Als uw vriendin dat invult en tekent dan kan ik de aangifte opnemen.

Vader
Maar de vorige keer was zo’n briefje, zo’n verklaring, ook goed.

Ambtenaar
Ja, maar we hebben daar nu een officieel formulier voor.

Vader
Ja maar, op dat briefje staat toch precies wat u weten moet?

Ambtenaar
Ja, maar ik heb een officieel formulier nodig met de handtekening van uw vriendin en van u.
Wanneer is uw zoon geboren?


Vader
Vannacht

Ambtenaar
Oo, dan kunt u morgen ook nog aangifte doen.

Vader
Nuh. Ik maak het vandaag nog in orde (af)

Ambtenaar
Is goed.

Terug naar vergadering

Scene 4 Aanvang vergadering en spreekrecht

(Raad, Burgemeester, Griffier, Notulist komen binnen, nemen plaats. Burgemeester gaat iedereen op de publieke tribune een hand geven en welkom heten tot ze er achter komt dat het wel veel mensen zijn) U allen heet ik ook van harte welkom. (neemt plaats)

Burgemeester
Iedereen welkom.
Gebed (?)
Vergadering geopend. Maakt iemand gebruik van spreekrecht?

Bode
Meneer hier. Meneer Bouwman

Griffier
Bij mij niet bekend.

Burgemeester
(kijkt in haar papieren) Is dat gemeld ?

Bode
Meneer zegt dat...

Griffier
Het is niet gemeld.

Meneer Bouwman
Mevrouw de Burgemeester, ik heb het twee maanden geleden al gezegd. Als jullie nou niet opschieten met die vergunning....

Burgemeester
Over welk agendapunt gaat het?

Griffier
Ik denk niet dat het op de agenda staat.

Burgemeester
Meneer, over welk agendapunt gaat het?

Meneer Bouwman
Ja, over de vergunning...

Burgemeester
Welke vergunning?

Meneer Bouwman
Ja, die van ons. Witte da nou nog niet.

Burgemeester
Kunt u er iets meer over zeggen?


Meneer Bouwman
Ja, we waren aan het bouwen en toen kwam er zunne Ambtenaar. Ja, ik ken hem niet, die kumt echt niet van hier, en die kwam zeggen dat we moesten stoppen. Gelijk! Achtermekare! En dat we um een vergunning moesten vragen.

Burgemeester
Maar waarvoor dan?

Meneer Bouwman
Ja, voor het veebedrijf.

Burgemeester
Ik denk dat u het niet begrijpt....

Meneer Bouwman
Jazeker, ik begrijp het heel goed. We he’n een vergunning noddig en dan kunnen we weer bouwen.

Burgemeester
Ja, maar u kunt daar vanavond niet over inspreken. U kunt een afspraak maken met de betreffende Ambtenaar of een brief schrijven.

Meneer Bouwman
Jaaa... ik ben nie van de krant.

Burgemeester
Meneer. Het is vanavond niet aan de orde. Ik dank u wel. We willen graag verder.

Meneer Bouwman
Wat moe’k dan doen?

Burgemeester
U in verbinding stellen met de desbetreffende Ambtenaar.

Griffier
Meneer Kronkel.

Meneer Bouwman
Hiet ie zo? Ja, die kumt nie van hier. Die snapt het nie.

Griffier
Of mevrouw VanoverdeMaas

Meneer Bouwman
Ja, die heurt hier toch ok nie thuis. Die witte’ nerrens niks van.

Iemand uit de raad
Bouwman, geleuf het nou. ‘tis nie anders. Onthoud het nou goed. De Piet van Rossums en Adri van Schijndels zijn allang óp. Helemaal óp.

Burgemeester
Orde graag! Ton, neem mevrouw even mee.....

Meneer Bouwman
Nee, ik blijf wel ekkes hier. Doe maar een bekske koffie.

Bode
Komt u maar. (af)

Burgemeester
(tot Griffier) Iemand die zich wel gemeld heeft?

Griffier
Heer de Groot

Meneer de Groot
Mevrouw de Burgemeester, ik kom voor het informatiebord. Het staat verkeerd. Ik ben daar al een paar keer voor geweest.

Burgemeester
Ja, dat weet ik. (tot Griffier) Dat informatiebord is toch verplaatst?

Griffier
Ja, zoals meneer het wilde.

Burgemeester
U bedoelt het informatiebord met de plattegrond van de gemeente?

Meneer de Groot
Ja, dat.

Burgemeester
Dat is verplaatst van de ene kant van het dorp naar de andere kant van het dorp.

Meneer de Groot
Ja, dat bedoel ik.

Burgemeester
Precies zoals u het wilde hebben.

Meneer de Groot
Ja. Het staat heel goed, het staat heel mooi, maar het staat niet goed.....

Burgemeester
Wat is er dan?

Meneer de Groot
Het kruisje staat verkeerd.

Burgemeester
Het kruisje?

Meneer de Groot
Ja, het kruisje van ‘u bevindt zich hier”.

Burgemeester
Juist, uw punt is duidelijk. Dank u wel. We zullen er wat aan doen.

Meneer de Groot
Dat lijkt me wel goed, ja. Zo raakt iedereen van het padje.

Burgemeester
Twee. Agenda akkoord? (niemand reageert of ontkennend)

Drie. Notulen vergaderingen van vermelde data. Opmerkingen? (niemand reageert of ontkennend)
Tekstueel? (niemand reageert of ontkennend)

Vier. Ingekomen stukken en mededelingen? (niemand reageert of ontkennend)

Vijf. Info- en leesmap. De infomap bevat 15 brieven. (Ik stel voor deze….. Scene fade)

Scene 5 Politiebureau

Burger
Ik wou wel eens weten wanneer de skatebaan er nou komt.

Ambtenaar
..Er komt geen skatebaan.

Burger
Nou, ik heb toch wel een paar keer de krant gelezen en daar stond wat anders in.

Ambtenaar
Wanneer heeft u die krant gelezen?

Burger
Mmmmm, dat is wel een paar jaar geleden. En na een jaar kwam de skatebaan er weer niet en na een jaar kwam hij er weer wel.

Ambtenaar
En nu komt ie er weer niet.

Burger
Komt ie er dan volgend jaar weer wel.

Ambtenaar
Nee, helemaal niet meer.

Burger
Waarom niet?

Ambtenaar
Skaten is niet meer in de mode. Is uit.

Burger
Wat een wonder.

Ambtenaar
Is het uw hobby?

Burger
Wat?

Ambtenaar
Skaten.

Burger
Heb ik soms een petje op?

Ambtenaar
Nee. Sorry.

Burger
Dan ga ik maar naar de politie.

Ambtenaar
Waarom?

Burger
Nou die skatebaan zou een eind verderop komen en dan kon de jeugd daar naar toe. Nou staan ze iedere avond bij mij voor de deur. Het zijn hangjongeren.

Ambtenaar
Bezorgen ze overlast?

Burger
Ja.

Ambtenaar
Wat doen ze dan?

Burger
Niks.

Ambtenaar
Wat is dan de overlast?

Burger
Ze staan daar maar te praten en te roken en ze doen niks……. Ze moeten weg. Laat ze maar bij een ander voor de deur gaan hangen.

Ambtenaar
Ik zou naar de politie gaan.

Burger
Maar het politiebureau is nooit meer open.

Ambtenaar
Er is ook geen politiebureau meer. Hier even buitenom lopen en daar is een politieloket.

Burger
Is dat nu open?

Ambtenaar
Ik zal even voor u kijken. Openingstijden politieloket:
Één keer per 2 weken. Elke 2e en 4e week van de maand op donderdag van 15.00u – 18.00u
én als er een auto voor de deur staat.

Burger
Ik kan het proberen. Hoe laat is het nou? (probeert op de kerkklok te kijken)

Ambtenaar
De kerkklok doet het niet.

Scene 6 Agendapunt 11

Burgemeester
……..We zullen op een later moment terug komen op de ingekomen brief van de Veiligheidsregio inzake de stijging van de inwonersbijdrage.
Agendapunt elf: De inwonersraadpleging. Wie kan ik het woord geven?... (Van den Ouden
steekt zijn vinger op) Partij Het Oude Dorp. De heer Van den Ouden .

Van den Ouden
Het Oude Dorp wil de zelfstandigheid van de gemeente niet meer ter discussie stellen! Het Rapport ‘Circus’ dat leidde tot de inwonersraadpleging, heeft twijfels geuit over het niveau van de gemeentelijke dienstverlening en de bestuurskracht van de gemeente. Ik twijfel aan die conclusies.
Duidelijk is dat het College ook twijfelt. U gaf zelf al 7 nuanceringen: (telt op zijn vingers)
-1 Veel plannen zijn gesneuveld in kritiek, waardoor een heldere visie is ontstaan.
-2 Enkele problemen zijn onoplosbaar.
-3 Er zijn al plannen in uitvoering. Dat toont aan dat de gemeente bestaansrecht heeft.
-4 Uit de inwonersraadpleging blijkt dat er geen meerderheid is voor de ophef
-5 Het niveau van diensten en voorzieningen wordt door 71 % van de bevolking niet als negatief ervaren.

Burgemeester
Genuanceerd: 5

Van den Ouden
-6 Eh, ja...De meeste inwoners denken dat de gemeentelijke kosten veel te hoog zijn. De feiten in Rapport Circus zeggen anders en de krant ook. Dus dat dénken ze maar.
-7Het college gelooft in zelfstandigheid. Zeven!
-8 De verbeterpunten moeten een kans krijgen. Acht!
Wij, Partij Het Oude Dorp hebben vertrouwen. Er zijn goede wethouders aangesteld.
Er is rust aan het politieke front. De meerjarenbegroting is op orde en zal waarschijnlijk nog gunstiger uitvallen. Net als het college geloven wij in zelfstandigheid.
Bij opheffing geven we de regie uit handen. Het gemeentelijk bestuur heeft de opdracht om te besturen. U, wij, wij allemaal..

Bode
Nou, ik toch zeker niet.

Van den Ouden
... U, wij, ik...opdracht om te besturen en niet om op te geven. Wij dienen hiertoe een motie in. We kiezen voor optie 2. Gezamenlijk kiezen voor zelfstandigheid én onderzoek doen naar reële integratie – en samenwerkingsvormen én een onderzoekscommissie instellen. Het Circus moet draaien.

Bode
Alleen de mallemeulen drèjit.

Burgemeester
(Buurman overhandigt motie) Dank u wel.

Meneer Appel
Hij praot zo ès tie piest, mi ’n beugske.
 
Burgemeester
Had u het woord?

Meneer Appel
Ik was maar vast begonnen.

Burgemeester
Gaat u verder. Partij Het Kleine Dorp. Meneer Appel.

Meneer Appel
D’r zijn heel geen verbeterpunten gevonden. Van integratie is niks bekend en ook niet of t’r een partner bestao om mee samen te werken, Maar as we samengaon moeten de voorzieningen better worre. Op straat is ’t angstig. De peuterspeelzaal komt nie klaar. Er moet meer geld kommen met minder betalen. En de kwaliteit mag niet afhangen van de financiële situatie.
Wij willen samen met een andere geminte. Maor as iemand een better idee hè, doej ik ok mee.

Van den Ouden
Hij hè vur vèrreke geleerd, mar kan nog ginne krul in z’ne stert krèijge.

Burgemeester
(kijkt afkeurend) Dank u wel. Het woord is aan Partij het Nieuwe Dorp. Mevrouw Van de Raad.

Van de Raad
Er is al meer dan genoeg gezegd over toekomstmogelijkheden. We adviseren om op korte termijn over te gaan tot gemeentelijke herindeling. Op hoofdlijnen was iedereen het eens met Het rapport Circus:
De bestuurskracht van de gemeente is volstrekt onvoldoende en de bewoners zijn niet tevreden over de dienstverlening. Het enige dat goed functioneert is de afdeling paspoorten. Hoe helder kan het zijn? De conclusies van de inwonersraadpleging waren iétsje anders , maar waren dezelfde geweest als die in het rapport Circus als de vraagstelling correct en professioneel was geweest. Optie 1, volledige zelfstandigheid, had in de vraagstelling niet als reële mogelijkheid gepresenteerd mogen worden. Dat had de hele discussie over de interpretatie van de uitslag kunnen voorkomen. De hele pers zit nu te lachen.

Bode
Er lacht tenminste nog iemand.

Van de Raad
Het Nieuwe Dorp houdt het college hiervoor verantwoordelijk. De gemeente werkt hard, maar er is té weinig geld, te weinig sturing en het takenpakket breidt zich steeds meer uit. De bewoners zijn niet tevreden over het belastingniveau, het onderhoud in de woonomgeving en de dienstverlening.
Extra onderzoeken zijn niet nodig want 48.3 % van de bevolking steunt een gemeentelijke herindeling. De situatie vraagt om daadkracht en een keuze.
Optie 1 volledige zelfstandigheid, is niet mogelijk. Optie 2 samenwerking en integratie kunnen we niet betalen. Optie 2a Integratie zal slechts een tussenstap zijn en leidt tot vertraging van het WoZoCo én wordt slechts door 25% van de bevolking gesteund én is dus geen optie.
Blijft optie 3 over, een logische keuze: Hef op, hef op!
Wij dienen een amendement in om uw conceptbesluit te wijzigen en uit te spreken dat de gemeente Lith niet langer zelfstandig kan voortbestaan. We dragen de gemeente op een ARHI procedure op te starten met als doel de gemeente op te heffen en ons aan te sluiten bij een grotere gemeente, bij voorkeur Oss. (gaat amendement overhandigen)

Van de Raad
Ik heb nog een aanvulling.

Burgemeester
Meneer Van de Raad?

Van de Raad 2
Fractie het Nieuwe Dorp wil graag weten of er met de provincie óf ambtelijk gesproken is over een en ander. De fractie wil ook graag weten waarom optie 1, volledige zelfstandigheid, als vraag in de bewonersraadpleging is meegenomen evenals het ons een raadsel is waarom de samenwerkingsoptie is meegenomen. U heeft zelf aangegeven dat zelfstandig doormodderen geen optie is. ..Én: de Burgemeester heeft soms nog wel eens een eigen mening, ziet ú samenwerking werkelijk als een reële kans tot verbetering?

Burgemeester
Dat was het? Partij..eh, Oude Dorp, Nieuwe Dorp...

Griffier
Partij Dorp.

Burgemeester
Partij Dorp. De heer Buurman.

Buurman
De discussie over de interpretatie van de bewonersraadpleging is weinig zinvol. Een eindconclusie is van belang. Als zelfstandige gemeente voeren we een ‘struggle for life’. Maar onder moeilijke omstandigheden zijn belangrijke voorzieningen in stand gebleven of verbeterd. Er zijn externe wethouders aangesteld. Door kernbezoeken is communicatie in gang gezet. De uitvoering WMO is in samenwerking met Oss gerealiseerd. Het WoZoCo staat gepland. In 2010 wordt de Brede School geopend. Starters kunnen straks gaan bouwen in de polder. Tsja, woningbouwstagnatie, maar dat is ook een landelijk probleem. Er komt veel uit handen van dit College. De fracties ervaren kwaliteit, werklust, doorzettingsvermogen, netwerken en communicatie. Respect daarvoor!
Daarbij zijn kansen, risico’s, mogelijkheden en onmogelijkheden onvoldoende onderzocht. Maar verder zijn we het eens met Rapport Circus. Slechte dienstverlening en onvoldoende bestuurskracht. Op basis van de bewonersraadpleging stelt de fractie vast dat de inwoners geen mandaat geven voor gemeentelijke opheffing. Op korte termijn moeten stappen gezet worden om de kwetsbaarheid van de organisatie te verkleinen. Wij, Partij Dorp, kiezen op dit moment voor zelfstandigheid en de mogelijkheden te onderzoeken die kunnen leiden tot een partiële integratie met de organisatie van een grote gemeente, het onderzoek te laten begeleiden door een ervaren bureau en een voorlopig werkbudget van 40.000 euro ter beschikking te stellen. Wij kiezen voor optie 2a (overhandigt amendement)

Bode
Wat zin ie nou? 40.000 euro?

Burgemeester
Dank u wel. ..Het college heeft behoefte aan overleg

Van den Ouden
De fracties hebben ook behoefte aan onderling overleg.

Burgemeester Dan schors ik de vergadering. (allen af)

Scene 7 Afkortingen

Bode
(denkt na gebogen over zijn notities) AR -HI....AR-HI....ARHI...

Notulist
Wat zeg je?

Bode
AR-HI. Witte gij wat da is?

Notulist
Dat is een procedure.

Bode
Ja, maar welke? (nogmaals nadrukkelijk) AR-HI. Het hè met de Opheffing te maken. O. Maar er staat geen O.

Notulist
Herindeling

Bode
Ja, er staat wel een H. Maar wat is die I dan?

Notulist
Idioten?

Bode
Neee. Integratie zou kunnen. Herindeling Integratie

Notulist
En wat is AR dan

Bode
A is algemeen of algemene... Is meestal zo. En de R

Notulist
Rot, rommel, raar?

Bode
Nee, dat zijn toch geen gemeentelijke termen.

Notulist
Aap Roept Ho Islamieten .

Bode
Daar gaat het toch niet over.

Notulist
Grapje. H.I. is herindeling.


Bode
Dat is één woord.

Notulist
Ze maken wel vaker rare afkortingen

Bode
Ik heb nog een hele lijst die ik niet weet. En nou heb ik er weer drie bij. ARHI, WoZoCo en WMO.

Notulist
WoZoCo is WoonZorgComplex. Daar hebben ze het iedere vergadering over. En WMO is Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Bode
Ah, dank je. (schrijft het op).
Deze heb ik ook nog. (laat lijstje zien) Ouderenloket. Dat spreekt voor zich. Ik weet alleen nog niet wat dat inhoud. En waar het is. Ik heb alles opgezocht in het woordenboek, maar het staat er echt niet in. Deze weet ik.
Z.O.M. is Zorg ouderen Maasland
Z.V.O.M. is Zorg voor ouderen Maasland
R.I.G.O.M. is Regionaal instituut...ouderenwerk Maasland, De G weet ik niet
V.O.L. is Verankering Ouderenproof Lith

Notulist
De oudjes zijn goed vertegenwoordigd.

Bode
Daarom korten ze die zeker af. (vervolgt)
M.F.A. is MultiFunctionele Accomodatie
R.M.B. is Regionaal Milieu Bureau, maar dat heet nu weer anders
V.D.A. en R.B.O. en A.D.V.I.N. weet ik nog niet
WoZoCo , Woonzorgcomplex
W.M.O. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Nou A.R.H.I. , A.R.H.I. , A.R.H.I. Herindeling..... Ja, nou weet ik het! Algemene Regels Her Indeling

Notulist
Een H.B.A. is handig.

Bode
H.B.A. En dat is?

Notulist
H.B.A. Dat is HandBoek Afkortingen

Bode
(schrijft het meteen op)

(Raad en College keren terug)

Scene 8 2e termijn (1)

Burgemeester
Vergadering heropend.
(richting Van de Raad, Het Nieuwe Dorp) In antwoord op de vorige termijn. Er is geen contact geweest met de provincie over zelfstandigheid, noch ambtelijk gesproken over de integratie- en samenwerkingsvormen. De formulering van vragen in de bewonersraadpleging was conform raadsbesluit van vorig jaar. En met betrekking tot de vraag over samenwerking: Het College is in afwachting van een Raadsbesluit.
Ik wil bij dit agendapunt uitgaan van 3 termijnen. In 2e termijn Heer Van de Kamer

Hr Van de Kamer (collega Van den Ouden van partij Het Oude Dorp)
Partij het Oude Dorp kan de motie van het Nieuwe Dorp niet steunen. Hun reactie is meer dan triest. Ze wilden zelf de uitvoering van de enquête mandateren aan het College. Dat was hun eigen keuze. Nou vallen ze over de vraagstelling. Ze zien de consequenties niet van hun eigen keuzes. 55% van de bewoners moest voor opheffing zijn. Die norm moest minimaal gehaald worden. Dat was hun eigen keuze. Nou vallen ze over hun eigen norm en is 48,3 % ineens genoeg. Maar van mij mogen ze vallen.... en blijven liggen.
Wij constateren dat Partij Het Dorp kiest voor zelfstandigheid. Er bestaat grote overeenkomst met onze motie. En wij hopen dat Het Dorp zich kan vinden in de toevoeging van één woord: Samenwerking. Dan kunnen we gezamenlijk een gewijzigde motie indienen.

Burgemeester
Meneer Appel

Hr Appel
Mijn durpke kan niet opgeheven want het is al opgegeven. Ik ha zo gedocht: Kunnen we niet saom met de overkant.

Burgemeester
Wat bedoelt u met de overkant?

Hr Appel
De andere kant van de Maos. Geminte West Maas en Waal. Da heurde vruger ook bè ons. Dan maken we een neie bocht in de Maos. Diejen zandzuigers liggen er nou toch. Kunde nog een bietje geld verdienen en hoeven die minse niet meer met het pont. Dan organiseren we een informatieavond.

Burgemeester
Meneer Appel, laten we ons beperken tot de onderliggende stukken.

Hr Appel
Ja, da’s ook goed...... als het maor nie onder preventief toezicht is .

Burgemeester
Heer Van de Raad?

Van de Raad
Wij werken niet mee aan een onderzoek van 40.000 euro en daarmee verlenging van de onzekerheid bij de ambtelijke ondersteuning en bij de bevolking. Wij respecteren de meerderheidskeuze voor zelfstandigheid, maar wij zien geen kansen. Op welke basis worden kansen gezien?
Ik verzoek om schorsing. Na de reactie van het College over de vraagstelling van de inwonersraadpleging is behoefte aan fractieberaad. Wij zijn kritisch in dit proces. Er zou een ja/nee vraag aan de burgers worden voorgelegd. De vraagstelling was té uitgebreid.

Burgemeester
Heer Buurman

Buurman
Het Nieuwe Dorp wees vorig jaar samenwerking af, want daarmee werd voor zelfstandigheid gekozen. Nu is samenwerking een zelfstandige optie naast zelfstandigheid. Wij hebben er moeite mee dat inzichten in kort tijdsbestek zo sterk wijzigen.

Van de Raad
U praat over appels en peren. Vorig jaar werd uitgegaan van een ja/nee vraag. Dat kan 2 antwoorden opleveren. Nu waren 3 antwoorden mogelijk. Wij verzoeken om na de tweede termijn een schorsing aan te bieden.

Buurman
Als Van de Raad een schorsing wil dan ben ik daar gaarne toe bereid, maar zover wil ik het niet laten komen.

Burgemeester
Ik bepaal of er geschorst wordt.

Buurman
...Maar als ik een schorsing aanvraag gaat u toch geen nee zeggen?

Burgemeester
Nee.

Buurman
Nou, dan zijn we er toch.

Burgemeester
Had u nog een opmerking in de 2e termijn?

Buurman
De Nieuwe Partij geeft aan dat optie 2a een keuze voor zelfstandigheid betekent en dat deze voorts volstrekt onbetaalbaar is. Ik ken een gemeente met vergelijkbare financiële problemen die partieel geïntegreerd zijn met een grotere gemeente en hun jaarlijkse voordeel is 3 ton. Hieruit kun je niet de conclusie ‘onbetaalbaar’ trekken. Op basis van een unaniem raadsbesluit is besloten een 3e vraag aan de inwonersraadpleging toe te voegen om nuancering aan te brengen. Ook logisch in het verlengde van rapport Circus .........(scene fade)

Scene 9 Burgerzaken geboorteaangifte (2)

Vader
Daar ben ik weer

Ambtenaar
Aangifte geboorte.

Vader
Mijn vriendin wil dat formulier niet ondertekenen. Ze is het niet eens met de tekst.

Ambtenaar
Hoezo?

Vader
Nou, er staat: Hierbij geef ik toestemming aan Klaas van Lith, geboren dan en dan, beroep, om zich vader te noemen van....
En daar is ze het niet mee eens. Ze zegt: ik ben je moeder niet. Ik ga je toch geen toestemming geven. Je bent gewoon de vader. En dat verklaar ik en dat heb ik verklaard en meer niet. Punt uit.

Ambtenaar
Ja.. als ze geen handtekening wil zetten.

Vader
Maar ik wil wel aangifte doen van de geboorte van mijn zoon.

Ambtenaar
Ja, dat kan wel. Maar dan bent u de vader niet. Althans niet op papier.

Vader
Jaaa, zeg. Ik kom hier. Heb een briefje met de handtekening van mijn vriendin. Daar staat op dat ik de vader ben. Zo kon het bij mijn eerste zoon ook. Waarom nu dan niet meer? Ik ben gewoon de vader en ik wil aangifte doen.

Ambtenaar
Meneer, dan heb ik een ingevuld formulier nodig. Anders kan het niet. Ik moet me aan de regels houden.

Vader
(kijkt)

Ambtenaar
Het is niet anders

Vader
Ik snap niet waarom het zo moet.

Ambtenaar
Het is niet anders. (vader af)

Scene 10 2e termijn (3)

Van de Kamer
Uw motie en uw amendement verschillen marginaal. Een woordje verschil illustreert een verschil van inzicht en is realistisch om te onderzoeken.

Buurman
Onze fractie moet niet inleveren, Daar is niemand bij gebaat. In dat opzicht heeft Van de Raad gelijk.
De vraagstelling was te uitgebreid. Door optie 1, volledige zelfstandigheid als reële optie te presenteren is uit de inwonersraadpleging een vertekend resultaat gerold. De stemmen van de mensen die op optie 1 gestemd hebben zijn verloren stemmen.

Van de Kamer
Maar de procedure was juist.

Buurman
Ja, maar als die stemmen naar optie 3 waren gegaan, dan was die 55% misschien wel gehaald.

Van de Raad
Dat bedoel ik! …Optie 2 en 2a blijven voor ons uitstel van executie. En deze hele discussie maakt onze kwetsbaarheid alleen maar groter. We gaan de gemeente niet te vondeling leggen.

Buurman
De vormkeuze wordt zeker niet door een andere gemeente bepaald. We kunnen eerst een schone luier omdoen.

Van den Ouden
Het Oude Dorp en Dorp staan dicht bij elkaar. Laten we niet over één woordje struikelen. We moeten zorgvuldig zijn en geen keuze maken zonder onderzoek anders staat de gemeente zwak in onderhandeling naar andere gemeenten. En ik wil breder kijken dan 1 optie.

Meneer Appel
Kunt u een tipje van die luier oplichten?

Burgemeester
Dank u wel.

Buurman
Juist. Zorgvuldigheid. Daarom kiezen we voor 1 optie. Anders krijgen we zoveel meer discussie. Het verschil tussen de standpunten is groter dan u denkt. En als u het verschil zo klein acht: Doe een beetje water bij de wijn dan is er geen verschil meer.

Van den Ouden
Ons uitgangspunt was volledige zelfstandigheid, maar dat is inmiddels geen optie meer. U gaat voorbij aan de stappen die we daarmee al hebben gezet en daarmee al een grote hoeveelheid water bij de wijn is gedaan. De vraag spitst zich dus toe op een onderzoek.

(Heer Appel staat op)

Burgemeester
Wat gaat u doen?

Meneer Appel
O, ik dacht dat we ’n schorsing ha’n. En ik moet naar de W.C..

Burgemeester
Ja, als de nood hoog is, is dit misschien een goed moment. (allen vertrekken)

Scene 11 Sociale zaken

Yvonne
Ik ben ontslagen op mijn werk. En nou zeiden ze op mijn werk dat ik een uitkering aan moest vragen. Ja, ik wil het helemaal niet, want het was hardstikke leuk werk en ik heb ook altijd goed gewerkt en keihard en iedereen was tevreden over me . Alleen eentje die was jaloers en die heeft gezegd tegen de baas dat ik onder werk zat te telefoneren. maar dat was helemaal nie. Ja, ik zat wel te telefoneren maar dat was mijn werk, maar die trut heeft gezegd dat ik altijd met mijn vriend zat te bellen, maar dat was helemaal nie, want ik heb geneens een vriend. Maar ze is gewoon jaloers en wilde niks als ruzie en toen heb ik haar een keer goed de waarheid gezegd en dat het een vals kutwijf is en dat ze de tyfus kan krijgen. Maar, dat had ik niet in de gaten, er was nog een klant aan de telefoon en die heeft alles gehoord en toen moest ik bij de baas komen en toen was het afgelopen. Kutwijf.

Ambtenaar
Mevrouw?

Yvonne
Zeg maar Yvonne. Toen zei de baas dat ik naar de gemeente kon om een uitkering te vragen, maar ik weet helemaal niet hoe dat werkt, want ik heb nog nooit een uitkering gehad, want ik heb altijd m’n eigen geld verdiend en dat wil ik nog, maar ja, nou heb ik ff geen werk. Dus..

Ambtenaar
Mevrouw..

Yvonne
Yvonne

Ambtenaar
Mevrouw Yvonne, u kunt hier geen uitkering aanvragen.

Yvonne
En mijn baas zei dat dat wel kon, dat ik naar de gemeente moest gaan en dat ik dan van sociale zaken een uitkering kon krijgen. Dat heeft ie goed gezegd.

Ambtenaar
U, of uw baas, heeft wel gelijk, maar dan moet u naar Oss. In deze gemeente hebben we geen afdeling sociale zaken meer. Die afdeling zit tegenwoordig in Oss.

Yvonne
Oss?? Ja zeg, daar kom ik net vandaan. Kan ik weer terug. Dat hadden ze ook wel eens kunnen zeggen…… En waar moet ik dan zijn? Op het gemeentehuis?

Ambtenaar
Ja, mevrouw.

Yvonne
Yvonne

Ambtenaar
Ja. Wel even een afspraak maken. Succes.

Yvonne (loopt weg) Kutwijf!

Scene 12 2e termijn (2)

Terug naar vergadering 2e termijn

Buurman
…..Partiële gemeentelijke integratie vraagt van de partner de omvang van een stad. Integratie met een kleine gemeente is te risicovol.

Van de Raad
Maar het hoeft toch geen 40.000 euro te kosten om aan Oss te vragen of ze partner willen zijn?

Buurman
Er komt wel iets meer bij kijken. En wij zijn er niet van overtuigd dat kiezen voor zelfstandigheid de enige juiste stap is, maar het is een belediging voor de inwoners om de integratie-optie niet te onderzoeken. We kunnen altijd nog besluiten tot opheffing. Het kost 2 maanden.

Van de Raad
en 40.000 euro.

Buurman Buurman
Het is ook een emotionele kwestie. Mijn moeder kijkt me nooit meer aan als ik zeg dat we niet meer bestaan. Dat is het trieste van het amendement van het Nieuwe Dorp.

Heer Appel
Maor ge kunt ok geen eier zuuke op een plek waor nog nooit een kiep he’t gelopen. (scene fade)

Scene 13 Fractieoverleg Oude Dorp en Dorp

Van de Kamer
U snapt toch wel dat wij het breed willen trekken. En ons niet willen beperken.

Buurman
U snapt toch wel dat wij ons wel willen beperken. Waarom zouden we én integratie én samenwerking onderzoeken. Moeten we over 2 maanden weer een keuze gaan maken. Ik zie de bui al hangen. Weer oeverloos geouwehoer.

Van den Ouden
Het verschil is marginaal. We praten over samenwerking en integratie. Er is bijna geen verschil.

Buurman
Ja, dat heb je nu al een paar keer gezegd, maar ik krijg steeds meer de indruk dat je ons nu mee wilt trekken om uiteindelijk onder de optie integratie uit te komen.

Van den Ouden
Het wordt toch eerst onderzocht! Daarna kiezen we de beste optie.

Buurman
Ja, juist. Kiezen. Ik zie het hele Nieuwe Dorp opstappen bij een volgende ronde. Dan kunnen we de boel meteen opheffen en hebben ze alsnog hun zin. Dan ligt de gemeente alsnog te vondeling .... met ook nog een volgescheten luier.

Van de Kamer
En als we het onderzoek nou richten op integratie en toch de regionale samenwerking als mogelijkheid open laten........

Scene 14 Balie toerisme

Vrouw
Ik zou graag het nummer van de molenaar hebben.

Ambtenaar 2
Het nummer van de molenaar?

Vrouw
Ja, ik heb aanstaande zaterdag een groep mensen en die willen wat leuks doen in de gemeente. Nou weet ik dat de molen op zaterdag wel eens open is, dus ik dacht: een rondleiding op de molen. Maar ik weet dat er sinds kort een andere molenaar is en daar heb ik geen telefoonnummer van, want ik wil hem vragen of hij zaterdag wel open is en of hij een rondleiding kan geven. Dus de vraag is: heeft u het telefoonnummer van de molenaar voor me?

Ambtenaar 2
Ja, dan moet ik even een collega roepen, want die informatie heb ik zo niet.

Vrouw
Ik wacht wel

Ambtenaar 2a
Mevrouw.

Vrouw
Weet u al waar het over gaat?

Ambtenaar 2a
Een telefoonnummer?

Vrouw
Ja, ik wil graag het telefoonnummer van de molenaar.

Ambtenaar 2a
De molenaar

Vrouw
Ja, de molenaar van de molen

Ambtenaar 2a
Molen? Hebben wij een molen dan?

Vrouw
Ja, wij hebben een molen. Een hele mooie. Een rijksmonument uit 1825 en hij is van de gemeente.

Ambtenaar 2a
Hij is zelfs van de gemeente?

Vrouw
Ja, en er hoort een molenaar bij. Die is in dienst van de gemeente.


Ambtenaar 2a
Zo. Ja, ik werk hier nog niet zo lang en ik woon hier ook niet

Vrouw
Zeker in Den Bosch en niet in Oss, want dan had u hem wel een keer gezien.

Ambtenaar 2a
Ik ga ook wel eens naar Oss.

Vrouw
Als u dat doet, kijk dan als u Lith net uit bent even naar rechts en dan ziet u een molen en als u terugkomt op dezelfde plek even naar links kijken dan ziet u de molen nog een keer.

Ambtenaar 2a
Dat zal ik zeker doen. Ik roep even een collega voor het telefoonnummer.

Ambtenaar 2b
U wilde iets weten? Ik weet niet waar het over gaat.

Vrouw
Het gaat over de molen.

Ambtenaar 2b
De molen? Is dat een restaurant?

Vrouw
(zucht) Nee, dat is zo’n ding met wieken.

Ambtenaar 2b
En wat wilde u weten?

Vrouw
Bij die molen hoort een molenaar en daar wou ik graag het telefoonnummer van. Hij is in dienst bij de gemeente dus ik dacht: jullie zullen zijn telefoonnummer wel weten.

Ambtenaar 2b
Kunt u niet gewoon naar de molen toe gaan?

Vrouw
Ja, dat kan ik wel doen, maar niet voor de molenaar, want die woont daar niet. Het is iemand van buitenaf.

Ambtenaar 2b
En u weet ook niet wie het is?

Vrouw
Nee, hij is pas nieuw, schijnt.

Ambtenaar 2b
O, als ie nieuw is. Ogenblikje.


Ambtenaar 2c
U heeft om het telefoonnummer van de molenaar gevraagd? Ja, de collega die daar over gaat is er vandaag niet. Morgen wel. Ik kan u daar nu niet mee helpen.

Vrouw
Jezus, een telefoonnummer. Waar hebben we het over. En ik moet die mensen inlichten.

Ambtenaar 2c
Geef me uw telefoonnummer. Ik zoek het uit en ik beloof u dat ik u morgen bel.

Vrouw
Dat zou heel fijn zijn. Dank u wel.

Scene 15 Gemopper Nieuwe Dorp

(3 raadsleden)

Van de Raad
Wat een vertoning. De pers kan nog harder lachen.

Van de Raad 2
We hadden die vraagstelling ook eerst onder ogen moeten krijgen. Dan had je er nog wat aan kunnen doen.

Van de Raad 3
Hoe moeilijk kan het zijn. Een ja/nee vraag. Ik heb altijd geleerd dat er dan 2 mogelijkheden zijn. Of de een, of de ander: Ja –nee.

Van de Raad
Te weinig bestuurskracht! te weinig ambtenaren en toch zelfstandig willen blijven! Samenwerking in de regio levert nog meer werk op. Je snapt toch werkelijk niet hoe ze dat voor zich zien.

Van de Raad 2
Ik ga daar echt niet aan meewerken. Ik ga daar geen tijd insteken. Nog geen minuut steek ik er in.

Van de Raad 3
Het schijnt dat ze de begroting wel sluitend hebben gekregen.

Van de Raad 2
Ja, weet je hoe? Door de bouw van het WoZoCo, de Brede school én het onderhoud van wegen buiten beschouwing te laten. En die projecten moeten nu gerealiseerd worden. Hoe ze zich daar uit willen kletsen.......En trouwen wordt duurder.

Van de Raad
(schamper) Ja, dat gaat geld opleveren.

Van de Raad 2
Dat sowieso niet, want de B.A.B.S. heeft om een hogere vergoeding gevraagd.

(Bode schrijft op B.A.B.S)

Scene 16 Burgerzaken geboorteaangifte (3)

Ambtenaar
Meneer, het formulier is ingevuld? (pakt formulier aan)

Vader
Ja, Dat wil zeggen. Mijn vriendin heeft de tekst een beetje aangepast.

Ambtenaar
Ik zie het. ....... Maar dat kan niet. Ik heb toch echt een volledig goed ingevuld formulier nodig.

Vader
Ja, dat heb ik ook gezegd, maar mijn vriendin is het niet eens met de tekst. Die heeft ze een beetje aangepast.

Ambtenaar
Ik zie het. Maar zo kan ik dat formulier niet aannemen. Ik moet me ook aan de regels houden.

Vader
U heeft dat formulier nou toch.

Ambtenaar
Ja, maar er is van alles doorgestreept en bijgeschreven. Dit kan echt niet.

Vader
En mijn vriendin zegt dat dat formulier niet kan. Ze zet er geen handtekening onder.... Ik wil mijn zoon aangeven en ik moet naar huis, beschuitjes smeren, kaartjes schrijven en het bezoek zit te wacht en. En ik ga niet nog een keer op en neer.

Ambtenaar
Maar...

Vader
Nee, niks maar. En als je zo graag een handtekening van mijn vriendin op een officieel formulier wilt hebben, dan ga je zelf maar naar haar toe. Ik doe het niet meer.

Ambtenaar
(zucht) Ik zal eens een grotere gemeente bellen. Daar zal het vaker voorkomen. (gaat telefoneren)
Ja, hallo. Ja. Het gaat over het volgende.............

Scene 17 vergadering 3e termijn

Van de Kamer
Wij zijn bereid om water bij de wijn te doen. We hopen dat we fractie Het Dorp tegemoet kunnen komen door in te stemmen met het door hun voorgestelde onderzoek, maar daarnaast de regionale samenwerking als alternatief te onderzoeken. Dit betreft in feite een reeds bestaande samenwerking. Dus het onderzoek kan zich tot 1 optie beperken.

Appel
Ge kunt niet tegelijk geld beure en tegoed houe.

Van de Raad
Als we nog een keer bestuurskracht willen tonen dan moeten we dat nu doen en kiezen voor opheffing. Burgemeester, ziet u de optie integratie nog steeds als de goede?

Buurman
We kiezen niet voor wat water bij de wijn. De door ons voorgestelde optie is een realistische optie. We laten de realistische optie niet in de weg staan door een niet-realistische optie.

Van de Kamer
Wat is de angst om een optie te onderzoeken die niet realistisch is. Dat blijkt dan vanzelf.

Buurman
De gemeente en de interne organisatie zijn gebaat bij snelle acties. Wij passen ons amendement niet aan.

Van de Kamer
Een onderzoek is waardevol om te kunnen bepalen welke optie het beste is. Ik denk dat hier een vertrouwenskwestie onderligt.

Buurman
Het is geen kwestie van vertrouwen. Het is een gevoel.

Burgemeester
Goed, dan kunnen we nu overgaan tot stemming. Voor mij liggen een motie, 2 amendementen en het collegevoorstel.

Van de Kamer
Wij verzoeken om een hoofdelijke stemming. En wij handhaven onze motie.

Burgemeester
Dank u wel
Amendement Lithmaatschap betreffende herindeling.

Van de Raad 2
Ik bedenk me net dat ik het presentieboek nog niet heb getekend.

Burgemeester
Ga uw gang (Griffier haalt boek tevoorschijn en Van de Raad 2 tekent)

Van den Ouden
Voorziet het regelement van orde in deze situatie (presentieboek)

Burgemeester
Niet expliciet. Ik heb hierin besloten.
Amendement Lithmaatschap betreffende herindeling.

Navolgende stemmingen zijn in stilte. Er wordt alleen ja of nee geschud. Tijdens de stiltes speelt de scene Pierenkwekerij.

3 Raadsleden van het dorp + Appel stemmen voor.
2 raadsleden Oude Dorp en 2 raadsleden Dorp stemmen tegen.

Meneer Bouwman
(schreeuwt) Godallemachtig, dan moete gij maor ’s zegge waor ik wel een vergunning veur kan krijge Zo kan ik de hele boel wel platgooie. As da is wa gullie wilt. Kapitaalvernietiging. Zo gaat hier alles naor de verdommenis.

Ambtenaar
Meneer, rustig aan, ik probeer het u uit te leggen.

Meneer Bouwman
Ge hoeft mij niks uit te legge. Al da gezever. Ik hè een vergunning noddig.

Ambtenaar
Maar u wilt een vergunning voor iets wat niet in het buitengebied thuishoort.

Meneer Bouwman
Schei toch uit man. Witte hoe veul piere daor in de grond zitten? Als daor iets thuis heurt zèn het wel piere.


Burgemeester
4 voor, 4 tegen amendement verworpen.
Amendement Het Dorp betreffende partiële integratie.
2 raadsleden Het Dorp voor. De rest tegen

Ambtenaar
Meneer, het is landbouwgebied.

Meneer Bouwman
Piere zijn goed voor de landbouw. Ze brengen lucht in de grond, dan kan er wat groeie.

Ambtenaar
Dat ben ik met uw eens. Maar pieren zijn geen vee.

Meneer Bouwman
Maar ze heuren wel in de natuur.

Ambtenaar
U heeft toch andere bedoelingen met die pieren.

Meneer Bouwman
Ja, ik kan daar goed geld mee verdienen.
Burgemeester
Amendement verworpen.
Het collegevoorstel
Allen tegen

Ambtenaar
Het bestemmingsplan laat het niet toe

Meneer Bouwman
Verrek toch met oew bestemmingsplan. Het is toch landbouwgrond.

Burgemeester
Voorstel verworpen
Motie PAB betreffende samenwerking en integratie
Van den Ouden en Van de Kamer voor
Rest tegen

Ambtenaar
We zijn uitgepraat. Ik kan u niet verder helpen. Wij kunnen hiervoor geen vergunning verlenen. Er kan van alles, maar u kunt daar geen pierenkwekerij beginnen!

Meneer Bouwman
En nou wil ik mi d’n orgeldrèijer spreke en nie mi zunnen aap.

Burgemeester
Motie verworpen
Ik sluit dit agendapunt af. Agendapunt 12 Schriftelijke vragen
(iedereen schudt nee)

Heer Van de Raad
Het is toch onvoorstelbaar dat we op deze manier de vergadering afsluiten. Ik pleit voor overleg.

Burgemeester
Dan stel ik voor dat de fractievoorzitters met mij in overleg treden. We schorsen even.

Scene 18 Burgerzaken geboorteaangifte (4)

Ambtenaar
Ik heb geïnformeerd. Het kan wel op deze manier. Het is niet helemaal volgens de regels, maar de tekst voldoet. Nou, hoe gaat uw zoon heten?

Vader
Ragnarök. Met 2 puntjes op de o

Ambtenaar
Oh.... Nou ja, valt onder de naamwet ‘alles mag, behalve’

Vader
Wat is behalve?

Ambtenaar
Ongepast of heel extreem.

Vader
Ja, wanneer is iets extreem.

Ambtenaar
Nou, laatst was er iemand die wilde zijn dochter 123opsodemietere noemen. .... Dat gaat wel een beetje ver.

Vader
Zoiets doe je je kind toch niet aan?

Ambtenaar
(schudt bedachtzaam nee)

Vader
Ragnarök was de God van de ondergang. Ragna is de heersende macht en rök is de oorzaak. Eigenlijk hoe het de heersende machten vergaat van het begin tot het einde. Het klinkt misschien negatief, maar dat is het niet, want Ragnarök is tegelijk eindpunt én nieuw begin. (citeert)’ Na de slag zal de wereld geteisterd worden door natuurrampen en uiteindelijk verdwijnen in de zee, waarna de wereld weer frisgroen boven de golven vandaan komt.’

Ambtenaar
Juist. En uw naam? O, die staat hier. Van Lith

Vader
Zijn roepnaam wordt Ragni.

Ambtenaar
Dat is al beter. ... Ja, voor als hij later vriendjes wil. .... (schrijft en zegt) Ragni van Lith.

Vader
Neehé. Niet van Lith. Hij krijgt de achternaam van zijn moeder. Ragni de Man

Ambtenaar
....U erkent het kind toch?

Vader
Ja, maar hij krijgt de achternaam van zijn moeder.

Ambtenaar
Meneer van Lith, het kind krijgt alleen de achternaam van zijn moeder als u het kind niet erkent. U erkent het kind wel. Dan krijgt het uw achternaam. Als u het anders wilt moet u uw vriendin meebrengen.

Vader
Maar mijn eerste zoon heet ook De Man,

Ambtenaar
Oh, dat verandert de zaak. Ragnarök de Man. Maar goed dat het geen meisje is.

Scene 19 Agendapunt 12

Deze scene wil ik een mix maken van live beelden, tekst en muziek. Moet nog uitgewerkt.

Journalist
Volgens mij gaan ze zo beginnen dus ik ga toch even onderbreken. Ik loop even terug. De Burgemeester zit op haar plek en volgens mij gaat ze zo beginnen.
Etc
Etc
Etc

Burgemeester
Dames en heren, ik heropen de vergadering en constateer dat er geen schriftelijke vragen zijn.

Van de Raad
(geëmotioneerd) Mevrouw de voorzitter, ik zou namens een drietal fracties een motie willen indienen. ….eh… die motie heeft de strekking dat we…eh.. de gemeente opdragen op zo kort mogelijke termijn stappen te zetten die noodzakelijk zijn tot een gemeentelijke herindeling en dat wil ik proberen even voor te lezen, als u dat goed vind. Vindt u dat goed?

Burgemeester
(geëmotioneerd) Dat betekent dat u een motie indient met betrekking tot de opheffing van deze gemeente.

Van de Raad
U heeft gelijk.

Burgemeester
Gaat uw gang.

Van de Raad
Leest motie voor

Burgemeester
Goed. Dank u wel

(stilte, wat gekuch en gerommel, motie wordt aan Burgemeester gegeven. Die mompelt dank u wel. ).

Scene 20 slot

Van de Raad 2
Einde verhaal. Het zag er aan het begin van de avond toch anders uit.

Buurman Buurman
Ik heb nog niet een vergadering meegemaakt waarin het niet anders is gelopen. Er zijn veel soorten bloed in deze gemeente. Toen ik kwam heb ik gezegd: ik kan het niet better maken. Wél gezelliger. Better is het niet geworre en gezelliger ok nie. En bij ons moeder hoef ik de urste tijd ok nie mèr te kommen. (beiden af)

Appel
(geeft briefje aan Ambtenaar) Het telefoonnummer van de mulder. Ik ha geheurd dat gij dat noddig had. (af)

Ambtenaar
Ah, dank je. Ja, daar was haast bij.

Bode
(tot Ambtenaar) Witte gij wat B.A.B.S. betekent?

Ambtenaar
Buitengewoon Ambtenaar burgerlijke stand. Ga je trouwen?

Bode
Ooo. (schrijft het op) Nee ik ben getrouwd. Toen hiette dat nog trouwambtenaar. (begint kaarsjes uit te blazen)

Ambtenaar
Zal ik je even helpen?

Bode
Ja, dat is goed…….. ’t Kumt nie mèr zo nauw.

Einde